2014-11-27 12:31Pressmeddelande

Kan 700 000 KOL-sjuka andas ut nu?

TO, NOV 27, 2014 08:56 CET

Med de nya riktlinjernas tydliga fokus på patientutbildning, tidig diagnos och vårdsamverkan har vården ett gyllene tillfälle att ge de drygt 700 000 människorna med kroniskt obstruktiv lungsjukdom en god och likvärdig vård. Det menar Riksförbundet HjärtLung med anledning av Socialstyrelsens nya riktlinjer.

Socialstyrelsen har nu släppt remissversionen av de nya riktlinjerna för astma och KOL, två sjukdomar som tillsammans berör omkring 1,5 miljoner svenskar. Riktlinjerna är det första sedan 2004 och ska fungera som ett stöd för vården. De träder i kraft nu med en slutgiltig version hösten 2015. 

- Vi är försiktigt positiva till de nya riktlinjerna. Socialstyrelsen prioriterar tydligt patientutbildning, tidig diagnos, fler återbesök och vikten av motion och stöd till egenvård. Det är bra. Nu har de styrande vårdpolitikerna och sjukvården ett gyllene tillfälle att se till så att alla människor med KOL får den vård har rätt till, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Det finns i dag en orimligt stor underdiagnostik av astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. KOL har ett stort mörkertal, färre än 20 procent av de 700 000 svenskar som beräknas ha KOL har fått diagnos. 

- Första steget är taget, nu måste de ansvariga ge vården möjlighet att ta till sig och införa riktlinjerna så att det ger faktiska resultat, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung. 

 

Fakta om KOL: 
• KOL angriper långsamt luftvägar och lungor och leder ofta till infektioner i lungorna. 
• Rökning är orsaken för en överväldigande majoritet av patienterna, men exponering av skadliga partiklar kan också bidra till utveckling av sjukdomen. Det finns även ärftlighet bakom. 
• Sjukdomen leder till försämrad andningsförmåga, ofta andnöd och svår och långvarig hosta. 
• KOL kan bromsas genom rökstopp. 
• KOL kan endast diagnostiseras genom ett utandningstest, så kallad spirometri. 
• Närmare 3000 personer dör av KOL varje år, elva gånger fler än i trafiken (källa: ”Trafiksäkerheten i Sverige”, Transportstyrelsen).

Kontakt: 
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24 
Magnus Östnäs, pressansvarig, 073-633 62 03

Länk till nya riktlinjer astma/KOL från Socialstyrelsen

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/nationella-riktlinjer-astma-kol

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs