2018-02-27 15:10Pressmeddelande

Jakten efter landets hjärtstartare: Nu startar vi kampanjen Hjärtsäkra din ort

I Sverige finns många hjärtstartare. Om vi vet var de finns, om de fungerar och om det finns människor som kan använda dem kan de rädda liv när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp. Genom kampanjen Hjärtsäkra din ort vill Riksförbundet HjärtLung, HLR-rådet och Hjärtstartarregistret nu bidra till att fler hjärtstartare hittas.

Forskning visar att upp till 70 procent fler liv skulle kunna räddas om hjärt-lungräddning startas direkt och om en hjärtstartare används inom tre minuter. I Sverige finns många hjärtstartare utanför sjukhus men för att de ska kunna rädda liv måste vi veta var de finns.

Därför finns Hjärtstartarregistret, ett frivilligt och kostnadsfritt register för hjärtstartare över hela landet som ägs av Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Med hjälp av Hjärtstartarregistret kan SOS Alarm snabbt hänvisa till närmaste hjärtstartare och skapa möjligheter för en snabbare insats.

Det finns fler än 35 000 hjärtstartare utanför sjukhus. Endast cirka 16 000 är registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister.

- Vi har bett våra 170 HjärtLung-föreningar om hjälp att hitta hjärtstartare och därefter uppmana innehavarna att registrera dem i hjärtstartarregistret och följa upp skyltning, underhåll och utbildning. Kampanjen ”Hjärtsäkra din ort” pågår under 2018 och sker i samverkan med Svenska rådet för Hjärt-lungräddning, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Fakta om hjärtstartare

Det finns fler än 35 000 hjärtstartare utanför sjukhus. Endast ca 16 000 är registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister. Varje år rapporteras ca 5 500 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, av de som drabbas överlever ca 600.

Hjärtstartare som placeras utanför sjukvården ska uppfylla följande krav:

  • Hjärtstartaren ska vara CE-märkt och röstinstruktioner och anvisningar ska vara på svenska
  • Platsen där hjärtstartaren är placerad ska vara tydligt skyltad enligt nationella riktlinjer
  • Det ska finnas en person som ansvarar för att kontinuerligt kontrollera batteriets funktion och elektrodernas hållbarhetsdatum samt ansvara för att repetition av hjärt-lungräddning genomförs varje år enligt HLR-rådets riktlinjer

Hur anmäler man sig om man vill vara med i kampanjen?

Hör av dig till din lokala HjärtLung-förening och anmäl intresse.
läs mer om kampanjen på Riksförbundet HjärtLungs hemsida

Länkar:

Riksförbundet HjärtLung: hjart-lung.se

Svenska rådet för hjärt-lungräddning: hlr.nu 

Hjärtstartarregistret: hjartstartarregistret.se

 

För ytterligare information:

Helene Silfver, projektledare, Riksförbundet HjärtLung, 0735-607 423

Ingela Hasselqvist-Ax, projektledare, Svenska rådet för hjärtlungräddning, 704-840 906

Magnus Östnäs, pressansvarig, Riksförbundet HjärtLung, 073-633 62 03


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs