2012-12-19 14:24Pressmeddelande

Inget glödhett tobaksdirektiv

Det är olyckligt att neutrala cigarettpaket inte finns med i EU:s förslag till tobaksproduktdirektiv, samtidigt är det glädjande att direktivet omfattar varningsbilder, menar Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

-         Varningsbilder som täcker en stor del av paketen är ett av förslagen och vi anser att det är mycket viktigt att dessa införs, säger Inger Ros, förbundsordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Som en av de största patientorganisationerna i Sverige bryr vi oss i mycket hög grad om Sveriges och EU:s tobakspolitik. Därför är det tobaksproduktdirektiv som EU presenterade idag betydelsefullt för tobakspolitikens framtid. Men det är samtidigt en besvikelse.

Alla delar i direktivet är väsentliga men vårt största fokus ligger på insatser mot rökningen med särskild omtanke om att barn och ungdomar inte ska börja röka. Det finns rader av studier som ger stöd för att varningsbilder och neutrala cigarettpaket minskar lockelsen att röka, speciellt bland kvinnor och unga. Hos Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds medlemmar ser vi dagligen avigsidorna av rökningen och vi hade förstås hoppats på ett mycket kraftfullt direktiv.

Många inom hälso- och sjukvården, forskningen och patientorganisationer hade hoppats på att även neutrala cigarettpaket skulle vara en del i förslaget. Det har tagits bort och minskar tyngden i direktivet.

-         Det är mycket olyckligt att detta inte kom med i förslaget, därför att även denna åtgärd har en stor betydelse för att göra cigaretter mindre lockande enligt en stor mängd studier på området, säger Inger Ros. Det Australien lyckades med borde också vi i EU kunna genomföra.

Vår uppfattning är att Sveriges regering inte gör tillräckligt kraftfulla egna åtgärder för att minska rökningen, trots att vi har lägst andel rökare i EU. Det är cirka en miljon svenskar som fortfarande röker och i en europeisk jämförelse har Sverige halkat efter både Frankrike och Storbritannien i det tobakspreventiva arbetet. Här är även våra nordiska grannar Norge och Island, som båda infört exponeringsförbud för cigaretter, mer aktiva.

-         Vi vill att Sverige återtar en ledande position inom tobakspreventionen genom att här hemma fortsätta att driva frågan om neutrala paket och ytterligare insatser mot rökningen. Det är glädjande att hälsominister Tonio Borg klargör att enskilda medlemsländer får rätt att driva frågan om neutrala paket på hemmaplan, säger Inger Ros.

 

Inger Ros, förbundsordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 073-914 51 24

Om Hjärt – och Lungsjukas Riksförbund 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 42 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs