2016-06-03 08:31Pressmeddelande

Inger Ros omvald som Riksförbundet HjärtLungs ordförande

Riksförbundet HjärtLungs kongress har valt Inger Ros till tre nya år vid posten som förbundsordförande för Sveriges näst största patientorganisation. 
- Jag tackar för förtroendet och känner att vi har vind i seglen med vårt viktiga arbete för landets alla hjärt- och lungsjuka. Under mina år som HjärtLungs ordförande har jag sett hur patienten fått en allt mer framträdande och mer aktiv roll i forskningen och i frågor som rör vården och dess organisation. Bland annat har vi tillsammans med hjärtsjukvården tagit fram en ny modell för rehabiliteringen efter hjärtinfarkt och vi driver på för att alla astma/KOL-mottagningar ska bli certifierade, säger Inger Ros.

Under Riksförbundet HjärtLungs 36:e kongress, den 1-3 juni 2016, omvaldes Inger Ros till posten som förbundsordförande för Sveriges näst största patientorganisation.

Kongressen har också valt förbundsstyrelse.

Riksförbundet HjärtLungs nya förbundsstyrelse:

Inger Ros, förbundsordförande 
Sören Skoglund, förste vice ordförande 
Allan Larsson, andre vice ordförande 
Mona Johansson, ordinarie styrelseledamot 
Agneta Petersson, ordinarie styrelseledamot 
Britt Frendin, ordinarie styrelseledamot 
Martin Lång, ordinarie styrelseledamot 
Anders Gustafson, ordinarie styrelseledamot 
Mikael Nissen, ordinarie styrelseledamot

Maud Molander, ersättare i styrelsen 
Christina Petersson, ersättare i styrelsen 
Bo Birgersson, ersättare i styrelsen 
Ulla Frank, ersättare i styrelsen


Om Riksförbundet HjärtLung:

• Riksförbundet HjärtLung informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. 
• En central verksamhet är förbundets livsstilsaktiviteter där medlemmarna erbjuds en långsiktig eftervård och rehabilitering i syfte att uppnå bestående livsstilsförändringar. 
• Verksamheten drivs av den lokala föreningen. Medlemmarna deltar i förebyggande syfte eller när rehabiliteringen på sjukhus är avslutad. 
• Basen i verksamheten är motions- och träningsaktiviteter i form av gymnastik och vattengymnastik som samlar cirka 25 000 deltagare per år. De olika motionsprogrammen har utformats av legitimerade sjukgymnaster och är anpassade för dem som har hjärt- eller lungsjukdom.

 

Magnus Östnäs 
Pressansvarig 
08-556 06 208 
magnus.ostnas@hjart-lung.se

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 39 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs