2023-09-13 13:07Pressmeddelande

"Ingen satsning på nationell plan för hjärtsjukvården"

- Vi kan konstatera att det inte blir någon satsning på en nationell plan för hjärtsjukvården, vilket vi inom Riksförbundet HjärtLung efterfrågat. Detta är olyckligt, då den senaste rapporten från Swedeheart visar på stora skillnader i hjärtsjukvården över landet. Ett ökat fokus på hjärtsjukvården behövs för att komma till rätta med de brister vi ser, säger Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung

- Vidare ser vi att regeringen planerar att avsätta tre miljarder i ett riktat bidrag till sjukvården, bland annat som prestationsmedel för att korta köerna till vården. Det är bra att man vill korta köerna, men regionerna kommer att behöva ökade generella ekonomiska anslag för att klara att möta dagens och framtidens behov. Det handlar i slutänden om situationen både för patienter och för vårdpersonal, säger Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi cirka 35 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Anders Åkesson
Förbundsordförande
Anders Åkesson