2020-11-18 13:53Pressmeddelande

I dag lanseras ”Koll på KOL” – korta filmer med fokus på egenvård

Världskoldagen 2020:

I dag lanseras ”Koll på KOL” – korta filmer med fokus på egenvård

”Koll på KOL” är en utbildningsserie med fokus på egenvård för personer med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Den består av ett antal korta filmer med tips på olika aktiviteter man kan göra för att må bättre i sin sjukdom. Det kan handla om rörelser i vardagen, andningsträning, hur man tar sin medicin - men även vad man kan göra när sjukdomen försämras.

- Vi ser att vi har en viktig uppgift att ta fram stöd av olika former till våra medlemmar och andra personer i samhället som har lungsjukdomen KOL. Därför har vi tagit fram utbildningsserien ”Koll på KOL” och hoppas att den kan bidra till en ökad livskvalitet för personer med KOL, säger Christine Cars-Ingels, generalsekreterare på Riksförbundet HjärtLung.

KOL räknas som en av våra stora folksjukdomar i Sverige. Man beräknar att närmare 700 000 personer har KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, men långt ifrån alla har fått sin diagnos.

Tillsammans med Boehringer Ingelheim har Riksförbundet HjärtLung producerat utbildningsserien för att lyfta diagnosen KOL och de personer som är drabbade. 

Klicka här för att se filmerna.

https://www.hjart-lung.se/diagnoser/lungor/kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom-kol/koll-pa-kol/

Om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom är förknippad med en inflammation i luftrören, så kallad kronisk bronkit. Den orsakas framförallt av rökning. Senare i sjukdomsförloppet uppträder också sjukliga förändringar i de små luftvägarna, i svårare fall även i lungblåsorna. Det senare kallas lungemfysem. Emfysem kan också uppkomma utan samtidig kronisk bronkit. Tidiga symtom vid KOL är pip i bröstet, upprepade episoder av hosta med segt slem. Andra symtom är långvariga eller återkommande förkylningar, andfåddhet och täta luftvägsinfektioner.

Det är viktigt att upptäcka sjukdomen i tid medan besvären är relativt lindriga, eftersom chanserna då ökar för att kunna påverka sjukdomsutvecklingen. Besvären kan minska med behandling och det finns mycket hjälp att få – och många kan lära sig att leva ett bra liv med sjukdomen.
Läs mer om KOL

https://www.hjart-lung.se/diagnoser/lungor/kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom-kol/

För vidare information, kontakta:

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare Riksförbundet HjärtLung, 08-556 062 07


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs