2016-06-30 08:28Pressmeddelande

Hur går vi från passiva vårdtagare till aktiva egenvårdare?

Alla pratar om personcentrerad vård, men hur går vi från att vara passiva vårdtagare till aktiva egenvårdare? Riksförbundet HjärtLung bjuder in till Almedalsseminarium om egenvård. 

Nu går Riksförbundet HjärtLungs tvåårskampanj Ljuset på in i andra halvlek där vi sätter ljuset på den personcentrerade eftervården som innebär ett tätare och mer individanpassat samarbete mellan patient och profession där patienten är delaktig och aktiv. Men hur går det till? Och vad vinner individen och samhället?

Riksförbundet HjärtLung bjuder in till samtal om hur stat, landsting och patientrörelse tillsammans kan stärka människor inför mötet med hälso- och sjukvården, var och en utifrån sina egna förutsättningar. 

Var: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Almedalen. 
När: 5 juli kl. 13:30–14:30

Medverkande:

Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung 
Vivianne Macdisi (S), landstingsråd, Uppsala Landsting 
Lena Segerberg (S), landstingsråd, Kalmar Län 
Linda Nordqvist (L), landstingsråd, Uppsala Landsting 
Carl Johan Sonesson (M), 2:e vice ordförande regionstyrelsen, Region Skåne 
Joep Perk, hjärtläkare, forskare, Ordförande i den europeiska expertgruppen för kardiovaskulär prevention 
Pär Hommerberg, moderator, Riksförbundet HjärtLung

Förtäring: Ja 
Specialkost: Ja 
Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol. Toalett tillgänglig för rullstol. Hörselslinga finns tillgänglig.

Peter Edfelt 
T.f. pressansvarig 
08-121 327 10 
peter.edfelt@hjart-lung.se

Pär Hommerberg 
Insamlingsansvarig och moderator för seminariet 
08-55 606 203 
par.hommerberg@hjart-lung.se

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 39 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se

Om kampanjen Ljuset På våra dolda folksjukdomar  
Under en tvåårsperiod ska Riksförbundet HjärtLung sätta strålkastarljuset på våra dolda folksjukdomar hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL, och visa på vikten av att tidigt hitta och behandla människor med dessa sjukdomar. Riksförbundet HjärtLung kommer även att kräva specifika åtgärder för att detta ska bli verklighet. Kampanjen lanserades under Almedalsveckan 2015 och avslutas på Alla Hjärtans dag 2017 med ett slutseminarium i riksdagshuset i Stockholm. Kampanjarbetet görs i samarbete med de nationella kvalitetsregistren RiksSvikt, Luftvägregistret och Auricula. www.ljusetpa.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs