2017-10-31 08:56Pressmeddelande

Hundratusentals människor saknar behandling för sin lungsjukdom

"Synliggör patienten” är temat för Riksförbundet HjärtLungs Lungmånad som pågår i november. HjärtLung vill visa på att människor med lungsjukdom inte alltid får den hjälp och stöttning de borde - men att det också finns stora mörkertal i en av våra största folksjukdomar KOL där andfåddhet, försämrad kondition och långa och återkommande förkylningar är tidiga symtom.

Omkring en halv miljon människor har lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, men bara cirka 100 000 har diagnos. Det betyder att hundratusentals människor inte får den behandling de har rätt till eller den information de kan förvänta sig.

- En av vårdens största utmaningar är att hitta de här människorna. I dag är det ett stort antal personer som bär på en lungsjukdom utan att veta om det. Vi vet att diagnos och korrekt behandling ger bättre livskvalitet, färre sjukhusinläggningar, mindre sjuklighet och minskad förtida dödlighet, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Under Lungmånaden i november riktar Riksförbundet Hjärtlung ljuset på lungsjukdom, diagnos, behandling och rehabilitering. Riksförbundet HjärtLungs föreningar arrangerar föredrag, medlemsträffar och genomför aktiviteter för att öka kunskapen kring diagnoser som inte alltid får den uppmärksamhet de behöver.

- Vi vet att patientutbildning i kombination med stöd till egenvård minskar både antalet försämringstillfällen och sjukhusvistelser för KOL-patienter. Riksförbundet HjärtLung har nu tillsammans med vården tagit fram Aktiv med KOL – en utbildning som stärker patientens kunskap och möjligheter att aktivt delta i sin vård och behandling, säger Inger Ros.

 

Lungmånaden 2017
"Synliggör patienten” är temat för Riksförbundet HjärtLungs Lungmånad som pågår i november. Under Lungmånaden infaller Världskoldagen, den 15 november, då vi uppmärksammar lungsjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.
Läs mer på vår Lungmånadssida
Klicka här om du vill veta när en förening nära dig genomför en aktivitet.

Aktiv med KOL
Aktiv med KOL är en patientutbildning med fokus på egenvård och livskvalitet som Riksförbundet HjärtLung tagit fram med stöd av Socialstyrelsen. Utbildningen är ett verktyg för vården och syftet är att erbjuda personer med KOL samma möjligheter till kunskap oavsett var i landet man bor.
Läs mer om Aktiv med KOL

Fakta om KOL:
KOL leder till försämrad andningsförmåga, andnöd, svår och långvarig hosta. Rökning är den ledande riskfaktorn, andra är exponering för luftvägsirriterande ämne.
KOL diagnostiseras
 genom ett utandningstest, så kallad spirometri.
Under 2016 dog 2800 personer
 av KOL i Sverige.

Kontakt: 
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24 
Magnus Östnäs, pressansvarig, 073-633 62 03

Om Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet HjärtLung arbetar för att människor med hjärt- och lungsjukdom och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och mer hälsosamt liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs