2019-05-28 12:46Pressmeddelande

Hon blir ordförande för Sveriges näst största patientorganisation

Riksförbundet HjärtLungs kongress har enhälligt valt Inger Ros till tre nya år som förbundsordförande för Sveriges näst största patientorganisation.   
 
- Jag tackar för förtroendet och känner stor stolthet över det viktiga arbete vi gör för människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom och för deras närstående. Varje dag får människor livsviktig motion i våra motionsprogram, varje dag deltar människor i de utbildningar och informationsinsatser vi tagit fram tillsammans med vården och varje dag träffas människor och känner att de inte är ensamma i sin situation i livet. Jag kommer också med all kraft fortsätta vårt opinionsarbete för en jämlik och personcentrerad vård som inte bara kommer våra medlemmar till del utan också till alla de omkring två miljoner människor som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom i Sverige i dag, säger förbundsordförande Inger Ros.  
 
Under förbundets 37:e kongress, den 27 - 29 maj 2019, omvaldes Inger Ros till posten som förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung. Kongressen har också valt ny förbundsstyrelse. 
 
Om Riksförbundet HjärtLung:  
• Riksförbundet HjärtLung informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att människor med hjärt- och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.   
• Vi har 37 000 medlemmar i omkring 150 föreningar runt om i landet.  
• Vi bedriver livsstilsaktiviteter där medlemmarna erbjuds en långsiktig eftervård och rehabilitering i syfte att uppnå bestående livsstilsförändringar.
• Basen i verksamheten är de lokala föreningarnas motions- och träningsaktiviteter som samlar cirka 25 000 deltagare per år. De olika motionsprogrammen har utformats av legitimerade sjukgymnaster och är anpassade för de som har hjärt- eller lungsjukdom. 
 
Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse:  
Förbundsordförande   
Inger Ros, Botkyrka-Salem, Länsföreningen Stockholm, omval   
 
Förste vice ordförande   
Jörgen Warberg, Öckerö, Länsföreningen Västra Götaland, nyval   
 
Andre vice ordförande   
Anna Marta Roos-Näslund, Östersund, Länsföreningen Jämtland-Härjedalen, nyval   
 
Ordinarie ledamöter:  
Agneta Petersson, Hässleholm, Länsföreningen Skåne, omval 
Martin Lång, Kalix, Länsföreningen Norrbotten, omval   
Maud Molander, Lidingö, Länsföreningen Stockholm, nyval   
Mikael Nissen, Kristianstad, Länsföreningen Skåne, omval   
Sture Olsson, Umeå, Länsföreningen Västerbotten, nyval   
Kerstin Haglö, Karlskrona, Länsföreningen Blekinge, nyval   

Ersättare i förbundsstyrelsen : 
Marianne Kjellquist, Norra Skaraborg, Länsföreningen Västra Götaland, nyval   
Per Hallberg, Helsingborg, Länsföreningen Skåne, nyval   
Yvonne Johansson, Värnamo, Länsföreningen Jönköping, nyval   
Hjördis Eklund, Arvidsjaur, Länsförening Norrbotten, nyval  
 
www.hjart-lung.se 

För mer information: 
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24
Magnus Östnäs, pressansvarig, 08-556 06 208


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs