2009-03-24 10:15Pressmeddelande

Högt blodtryck vanligt i riksdagen

TI, MAR 24, 2009 07:30 CET


Högt blodtryck vanligt i riksdagen Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har testat hälsan på förtroendevalda och personal i Sveriges riksdag. Resultatet visar att en tredjedel hade för högt blodtryck och två tredjedelar hade för mycket fett i kroppen. Drygt 300 personer tog chansen att kontrollera sina värden. Flertalet rekommenderades att följa upp sina resultat och fundera över sin livsstil.

En tredjedel av dem som testade sitt blodtryck hade förhöjda värden. Och två tredjedelar av dem som genomgick fettmätning hade ohälsosamt mycket fett i kroppen. Sex personer uppmanades att omedelbart söka vård. - Resultatet pekar på att riksdagen är en stressig arbetsplats, både för personal och förtroendevalda, säger Pär Hommerberg, projektledare på Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Hälsotesterna, som förutom mätning av blodtryck och kroppsfett, innefattade spirometritest, utfördes av sjuksköterskor. Syftet med arrangemanget var inte bara att ge enskilda individer möjlighet att kontrollera sin hälsostatus utan också att uppmärksamma beslutsfattarna på betydelsen av att satsa på förebyggande vård i god tid. Riksdagsledamöterna har fått ett brev med en sammanfattning av resultaten som framkom under dagen. 

För ytterligare information, kontakta Pär Hommerberg, projektledare, tel. 08-55 606 203, mobil 073-633 62 02 

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund arbetar för att förbättra livsvillkoren för människor med hjärt- och lungsjukdomar, bland annat genom vår Hjärt & Lungskola och Hälsans Stig. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. Förbundet har cirka 44 000 medlemmar i 182 föreningar runt om i landet. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs