2014-02-13 13:05Pressmeddelande

Högre andel kvinnor dör i första hjärtinfarkten

TO, FEB 13, 2014 14:46 CET

Fler yngre kvinnor dör i sin första hjärtinfarkt, jämfört med männen. Och kvinnor får fortfarande en sämre efterbehandling efter infarkten. Det visar ny svensk forskning.  

-    Prognosen för hjärtinfarkt har förbättrats, men inte lika mycket för kvinnor som för män, säger Johanna Berg, forskare vid Sahlgrenska akademin till Riksförbundet HjärtLungs tidning Status.

I en avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg där symtomen, dödligheten och prognosen vid hjärtinfarkt studerats, redovisas nya fakta vad gäller kvinnor.

- Av hundra kvinnor mellan 35 och 55 år som kom in till sjukhus med sin första hjärtinfarkt under perioden 2005-2010, dog fyra inom en månad. Motsvarande siffra för män var två dödsfall inom en månad efter infarkten, säger Johanna Berg, till Status.

Uppgifterna, som är hämtade från det svenska dödsorsaksregistret och från patientregistret, visar på klara könsskillnader.

Det är fler män som insjuknar i hjärtinfarkt, men om man tittar inom gruppen män, jämfört med gruppen kvinnor, så är det högre andel kvinnor som dör. Efter att man tagit hänsyn till att kvinnorna har fler sjukdomar samtidigt är andelen kvinnor som avlider 44 procent högre.

- Studier visar också att det kan ta längre tid för kvinnor att får en kranskärlsröntgen, det tar längre tid att få komma till en hjärtintensivavdelning och man får vänta längre på en utredning, säger Johanna Berg, till Status.

-           När vi nu vet hur hårt kvinnor drabbas av hjärtinfarkt måste sjukvården bli bättre på att ta hand om kvinnorna. Att få en snabb och säker diagnos och att få kunskap om livsstilens betydelse för att förebygga hjärtinfarkt är oerhört viktigt, det får inte skilja i vården beroende på vilket kön man tillhör, säger Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Läs hela artikeln på www.hjart-lung.se/Kvinnor drabbas hårt av hjärtinfarkt

Fakta om kvinnor och hjärtinfarkt

Varje dag dör 50 kvinnor i hjärt-kärlsjukdom. Många kommer till sjukhus för sent och många gånger med diffusa symptom.

Bröstsmärta är ett säkert symtom för alla hjärtinfarktspatienter. Symtomen på hjärtinfarkt kan yttra sig lite olika för kvinnor och män. För både kvinnor och män gäller en tryckande smärta mitt i bröstet, matsmältningsliknande besvär, ryggsmärtor, yrsel, illamående och kräkningar. Andra vanliga hjärtinfarktsymtom är kallsvett, trötthet, andnöd och ont i en arm.

Det finns också tysta hjärtinfarkter som kan gå helt obemärkta förbi, men ändå lämna ett ärr i hjärtat och öka risken för en ny infarkt. Tack vare ultraljudsteknik kan sjukvården idag enklare upptäcka om en patient haft en tyst hjärtinfarkt tidigare. Tysta hjärtinfarkter drabbar oftare kvinnor.

Ofta uppfattar inte kvinnorna att de har fått hjärtinfarkt och tenderar därför att vänta för länge innan de söker akutvård. Symtomen relateras helt enkelt inte till hjärtat, utan man tror att symtomen beror på något annat.

Hos alla som drabbas av en hjärtinfarkt är bröstsmärtorna det helt dominerande symtomet. Smärtorna är ihållande, skärande, brännande eller tryckande.

Om smärtan varar längre än 15-20 minuter trots vila, tyder detta på en hjärtinfarkt. Smärtan strålar ut med värk eller smärta i bägge armarna, framförallt i vänster arm. Även nacken, ryggen, käkarna eller magen påverkas av obehaglig värk.

KÄLLA: Sahlgrenska akademin

Läs mer om hjärtinfarkt

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs