2005-06-09 12:14Pressmeddelande

Hög tid att ta KOL på allvar!

TO, JUN 09, 2005 11:47 CET


Allvarligast är att de flesta inte erbjudits hjälp att sluta röka, trots att det är den viktigaste behandlingen vid KOL samt en åtgärd som har hög prioritet i behandlingsriktlinjerna. Att sluta röka är det enda som kan bromsa sjukdomen. Dessutom minskar rökstopp symtombilden och dödligheten på lång sikt. Av de aktiva rökarna i undersökningen hade två tredjedelar inte erbjudits hjälp att sluta röka av landstingen. Det är anmärkningsmärkt, inte minst med tanke på att tobaksavvänjning är bevisat verksam, ofarlig och mer kostnadseffektiv än något annat inom medicinen om den sköts på rätt sätt. 


Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds kongress uppmanar sjukvårdens huvudmän att: - omgående säkerställa att rökare över 45 år och personer med symtom på KOL får genomgå spirometriundersökning. - omgående säkerställa att alla patienter med KOL erbjuds bästa tänkbara rökavvänjningsstöd samt övrig behandling i enlighet med aktuella riktlinjer. 

Berndt Nilsson Ronny Weylandt Förbundsordförande Generalsekreterare Tel. 070-720 80 84 Tel. 08-55 606 201, 073-633 62 01 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs