2013-04-24 13:17Pressmeddelande

Hjärtsjuka tror att de är friska

Pressinbjudan

En majoritet av patienterna tror att man efter behandling av en akut hjärtinfarkt med ballongvidgning (PCI) är helt frisk och att man inte behöver lägga om sina levnadsvanor, det visar en unik undersökning som genomförts av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Undersökningen omfattar 1073 hjärtpatienter som behandlats med ballongvidgning och ger svar på tre frågor som svensk hjärtsjukvård har ställt sig:

-           Varför endast 2 av 10 hjärtinfarktpatienter når målvärdena , 12 månader efter hjärtinfarkten, gällande riskfaktorerna för återinsjuknande: högt blodtryck, höga blodfetter, motion och tobaksbruk.

-           Varför hälften av alla rökande infarktpatienter fortfarande röker tolv månader efter hjärtinfarkten.

-           Varför endast 30 procent av patienterna deltar i sjukhusets rehabilitering .

Nu vet vi svaret!

-           Resultatet av enkätundersökningen är förvånande samtidigt som vi nu ser att många liv skulle kunna räddas om vi inom vården hittar bättre metoder att stödja patienter i den oftast nödvändiga ändringen av levnadsvanorna, säger forskningsledare professor Joep Perk .

-           ­Den här undersökningen ger oss nya förutsättningar när vi ska sätta oss ned med berörda inom sjukvården för att diskutera framtidens hjärtsjukvård. Akutsjukvården för hjärtsjuka fungerar bra, men inte den livsviktiga eftervården. Nu vet vi varför, säger Inger Ros ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund .

Undersökningen presenteras onsdagen den 25 april i samband med Kardiovaskulära Vårmötet .

Plats: Waterfront Congress Centre, Nils Ericssons Plan 4, i Stockholm (sal 35+36)

Tid: onsdagen den 25 april 2012, kl 12.30

Anmälan om deltagande i presskonferensen: pelle.johansson@hjart-lung.se 
Ytterligare upplysningar: Pelle Johansson: tfn 08-55 606 206, e-post pelle.johansson@hjart-lung.se

Medverkande på presskonferensen 
Inger Ros , Förbundsordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Forskningsledare , professor Joep Perk , Linnéuniversi-tetet i Kalmar. Projektledare , Pelle Johansson , Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Hjärtpatienter Britt Bergh och Stig Lodén .

 

Om Hjärt – och Lungsjukas Riksförbund 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 42 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs