2005-05-18 12:25Pressmeddelande

Hjärtsjuka får inte likvärdig eftervård

ON, MAJ 18, 2005 08:00 CET

– Vi tror det här är ett bra sätt att visa på vilken rehabilitering hjärtsjuka behöver och vilka insatser de kan få, säger Inga-Lill Löfgren viceförbundsordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Patienter och anhöriga kan från och med kl 10.00 den 18 maj gå in på förbundets hemsida www.hjart-lung.se och se vilka insatser de kan få och inte få på det aktuella sjukhuset. Det finns också möjlighet att jämföra sjukhuset med landets övriga sjukhus och med genomsnittssjukhuset. 
Riksförbundet har kartlagt rehabiliteringsutbudet vid landets 75 sjukhus med tre års mellanrum sedan 1996. Under denna period har hjärtrehabiliteringen förbättrats avsevärt, även om viktiga insatser fortfarande saknas på hälften av sjukhusen. 
– Att en patientförening engagerar sig i vården och på det här sättet kartlägger verksamheten och offentliggör den för allmänheten, är inte bara unikt utan också mycket utvecklande. Det saknar motsvarighet i internationella sammanhang, säger Joep Perk, hjärtläkare med engagemang i europeiska hjärtläkarföreningens satsning på prevention. 
Undersökningen presenteras i sin helhet vid en presskonferens den 18 maj. På plats finns hjärtläkare, forskare, patienter samt representanter från riksförbundet. 

Tid: Onsdagen den 18 maj 2005, kl 10.00 Plats: Norra Latins Konferenscenter, Drottninggatan 71 B, Stockholm Ja, jag kommer att närvara vid presskonferensen den 18 maj 

Namn_____________________________________________________________ 

Redaktion_________________________________________________________ Anmälan via fax 08-668 23 85 eller mejl till ulrika.juto@hjart-lung.se 

För ytterligare information: Pelle Johansson, projektledare, 08-55 606 206, pelle.johansson@hjart-lungse Ulrika Juto, informatör, 08-55 606 214, ulrika.juto@hjart-lung.se 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs