2016-06-17 08:29Pressmeddelande

HjärtLung stöder patientnära forskning: Surfplatta ger hjärtsjuka bättre liv

Ny teknik som via surfplatta och app hjälper hjärtsviktspatienter att ta kontroll över sin sjukdom och samtidigt minskar antalet vårddygn, det har utvecklats av ett forskningsprojekt som Riksförbundet HjärtLung stöder. Sammanlagt delar Riksförbundet HjärtLung ut 2,2 miljoner kronor till den patientnära forskningen. 

16 projekt med patientnära forskning får i år dela på 2,2 miljoner kronor ur Riksförbundet HjärtLungs forskningsfond.

Forskare vid Karolinska institutet har fått medel till ett projekt med surfplatta och app för människor med hjärtsvikt - Surfplattor som egenvårdsstöd för patienter med hjärtsvikt.

Forskare vid Göteborgs universitet får 83 000 kronor för att studera symtom vid brustet hjärta som framförallt visat sig drabba kvinnor efter klimakteriet.

En forskargrupp vid Linköpings universitet får 260 000 kronor för att dels kartlägga omständigheter som hindrar människor att delta i hjärtrehabilitering, dels hitta en modell som ska få fler hjärtinfarktpatienter fysiskt aktiva.

- Tack vare allmänhetens bidrag kan vi stötta forskning som har direkt nytta för de som lever med hjärt- och lungsjukdom idag, det gör fonden unik, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

 

Forskningsstatus2016

I Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning Status/Forskning 2016 kan du läsa om några av de forskningsprojekt som förbundet stöder. 
https://issuu.com/rikshjart/docs/status__3_2016_low 
 

Beviljade forskningsanslag 2016

Läs om de forskningsprojekt som Riksförbundet HjärtLung stöder.

 

För mer information:

Pelle Johansson, Riksförbundet HjärtLung, 08-556 06 206 
Magnus Östnäs, Riksförbundet HjärtLung, 08-556 06 208 
 

Fakta om forskningsfonden

Medel till forskningsfonden kommer in i form av gåvor och testamenten. Riksförbundet har 90-konto, beviljat av Svensk Insamlingskontroll, vilket säkrar att pengarna används på rätt sätt och till rätt ändamål. Tack vare allmänhetens bidrag har riksförbundet årligen kunnat ge ekonomiskt stöd till viktiga forskningsprojekt.

Magnus Östnäs 
Pressansvarig 
08-556 06 208 
magnus.ostnas@hjart-lung.se

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 39 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs