2015-11-13 10:17Pressmeddelande

HjärtLung sätter ljuset på dold folksjukdom

FR, NOV 13, 2015 10:40 CET

Riksförbundet HjärtLung utnämner november till Lungmånaden för att sätta ljuset på lungsjukdomen KOL. En dold folksjukdom som tar elva gånger fler människoliv än vad trafiken gör. 
- Många känner inte ens till att de har KOL och att de genom rätt behandling kan må så mycket bättre, säger Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung.

KOL angriper luftvägar och lungor långsamt. En trappa blir ett berg att bestiga, en promenad blir ett maratonlopp. Sjukdomen påverkar även hjärta, muskler och skelett. De svårast sjuka behöver behandling med syrgas dygnet runt.

Totalt beräknas 500 000-700 000 personer i Sverige ha KOL, men bara 100 000 vet om att de har sjukdomen. Det betyder att för varje individ med KOL finns det minst fyra människor som ännu inte fått diagnos.

- Nu när vi äntligen har nya behandlingsriktlinjer för en god vård, så gäller det att hitta alla de människor som lever sina liv utan att få korrekt vård. Många känner inte ens till att de har KOL och att de genom rätt behandling kan må så mycket bättre, säger Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung.

I samband med Lungmånaden genomförs en rad aktiviteter av HjärtLungs lokalföreningar, flertalet på Världs-KOL-dagen 18 november. Riksförbundet HjärtLung anordnar en informationsträff, ”Koll på KOL”, i Karlskrona i Blekinge den 30 november. Förutom en föreläsning anordnas en debatt med regionpolitiker och företrädare från professionen.

Fakta om KOL: 
• KOL angriper långsamt luftvägar och lungor och leder ofta till infektioner i lungorna. 
• Sjukdomen leder till försämrad andningsförmåga, ofta andnöd och svår och långvarig hosta. 
• Rökning är den ledande riskfaktorn. Andra orsaker bakom KOL är passiv rökning, exponering för luftvägsirriterande ämnen, exponering för gaser vid förbränning av biobränslen, alfa-1-antitrypsinbrist. 
• 500 000 - 700 000 personer beräknas ha KOL. 
• KOL kan endast diagnostiseras genom ett utandningstest, så kallad spirometri. 
• Närmare 3000 personer dör av KOL varje år, elva gånger fler än i trafiken (källa: ”Trafiksäkerheten i Sverige”, Transportstyrelsen).

Behandling av KOL 
• Rökstopp – den enskilt viktigaste åtgärden. 
• Vaccination mot influensa och pneumokocker. 
• Fysisk aktivitet/träning. 
• Bedömning och behandling av samsjuklighet och kardiovaskulära riskfaktorer. 
• Patientutbildning. 
• Läkemedelsbehandling.

Kontakt: 
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24 
Magnus Östnäs, pressansvarig, 073-633 62 03

Aktiviteter: 
Om Lungmånaden: 
http://www.hjart-lung.se/subpageB.asp?nodeid=97791 

Riksförbundet HjärtLungs och Luftvägsregistrets tidning om KOL: 
http://www.hjart-lung.se/hjartlung/uploads/KOL-tidning_LOW_ENKEL.pdf

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs