2023-06-27 04:00Pressmeddelande

HjärtLung i Almedalen: "Sverige behöver en nationell hjärtstrategi"

Liksom strategin för cancer satte strålkastarljuset på cancervården, behöver nu samma grepp tas om hjärtsjukvården.

- Under de senaste åren har vi sett en utveckling mot en mer sammanhållen vård vid hjärtsjukdom. Målet är att vårdkedjan från det akuta skedet till en god eftervård ska hänga ihop för patienten när en allvarlig hjärthändelse inträffar. Vi inom Riksförbundet HjärtLung har varit pådrivande i den utvecklingen, men vi ser fortfarande tydliga brister, säger Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Bristerna syns i hjärtsjukvårdens kvalitetsregister Swedeheart vars kvalitetsindex speglar insatser i hela vårdkedjan, från det akuta omhändertagandet till eftervården. Skillnaderna mellan svenska sjukhus är oacceptabelt stora.

- För att minska skillnaderna i landet krävs ett samlat grepp i form av en strategi. Det är en möjlighet att ta vara på kunskapen framtagen i den nationella kunskapsstyrningen. Strategin blir också en hjälp att förstå problemen och hitta en lösning gällande kompetensförsörjning, kvalitet, forskning, tillgänglighet samt utveckla samarbetet med patientorganisationer, säger Anders Åkesson.

Den nationella cancerstrategin som startades 2010 visar att det går att hitta former för regionalt och nationellt samarbete.

Kontakt:
Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 070-517 32 86

Öppna seminarier i Almedalen med Riksförbundet HjärtLung

Under Almedalsveckan, 28 juni till 1 juli, deltar Riksförbundet HjärtLung i en rad seminarier där vi lyfter hur vården kan förbättras för våra medlemmar.

Bristfällig uppföljning i primärvården – vem hjälper hjärtinfarktpatienten att nå behandlingsmålen?

Efter en hjärtinfarkt är ett strukturerat omhändertagande avgörande för att minska risken för återfall. Studier visar nu på brister i primärvårdens uppföljning. Vad krävs för att tydliggöra primärvårdens ansvar för den livslånga hjärtrehabiliteringen? Hur säkerställs att behandlingsmålen uppnås?

Onsdag 28 juni kl. 11.00-11.45
Plats: Södra kyrkogatan 11, "Vid Stora Torget"
Arrangör: Novo Nordisk
almedalsveckan.info/program/68999

Förmaksflimmer ökar kraftigt risken för stroke orsakad av en propp - så drabbas kvinnor

I dag lever uppskattningsvis 127 000 personer i Sverige med förmaksflimmer utan att veta om det. Sjukvården måste få bättre förutsättningar att upptäcka förmaksflimmer tidigt. Det minskar risken att drabbas av stroke.

Onsdag 28 juni kl. 15.00-17.00
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "E31"
Arrangör: 1,6 och 2,6-miljonerklubben
almedalsveckan.info/program/67817

Hur undviker vi en ny generation patienter med KOL?

KOL är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige. Sjukdomen skördar tusentals liv varje år. Trots det pratas det inte så mycket om KOL längre. Hur skapar vi ett samhälle där KOL-drabbade får rätt vård och dödsfallen minskar? På seminariet diskuterar panelen hur vi tillsammans kan jobba för att KOL prioriteras upp i sjukvården, för att hitta fler riskpatienter, diagnosticera fler, sätta in åtgärder tidigare, samt bli bättre på att följa myndigheternas riktlinjer om uppföljning - inte minst efter en exacerbation (akut försämring i andningen). På det sättet kan vi minska både antalet dödsfall, mänskligt lidande och kostnader i sjukvården.

Torsdag 29 juni kl. 14.00-14.45
Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, "Hjärtat i Almedalen - FOKUS Patient"
Arrangör: AstraZeneca
almedalsveckan.info/program/67849

Kan ett systemfel inom sjukvården vara orsaken till den svenska ohälsan? 

Nationella riktlinjer och arbetet med kunskapsstyrningen har i mångt och mycket bidragit till framsteg inom svensk hälso- och sjukvård genom bättre samordning och koordinering. Ett stort problem är dock bristande ansvarstagande för implementeringen av dessa riktlinjer. Hur skapar vi bättre förutsättningar för implementering och uppföljning av riktlinjer? Om alla följde riktlinjerna – hur många liv skulle kunna räddas? Hur mycket skulle vi spara? Kan ett systemfel inom sjukvården vara orsaken till den svenska ohälsan? Hur går vi från att samla data till att styra och leda verksamheten utifrån kvalitetsdataregister?

Torsdag 29 juni kl. 16.00-17.00
Plats: Kinbergs plats 3, trädgården
Arrangör: Novartis
almedalsveckan.info/program/68303


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi cirka 35 000 medlemmar.

Kontaktpersoner

Anders Åkesson
Förbundsordförande
Anders Åkesson