2013-06-12 13:15Pressmeddelande

HjärtLung - nytt namn samma förbund

 

Sveriges näst största patientorganisation Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har bytt namn till Riksförbundet HjärtLung. 
-    Med det nya namnet gör vi en nystart. Vi utvecklar vår verksamhet med satsningar på livsstilsaktiviteter och opinionsbildning i vård- och hälsofrågor, säger förbundsordförande Inger Ros.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med 41 000 medlemmar, byter namn till Riksförbundet HjärtLung. Beslutet togs vid riksförbundets 35:e kongress som avslutades i Stockholm i dag.

Det nya tilltalsnamnet HjärtLung kommer att öka tydligheten och underlätta vår kommunikation med omvärlden. Där det behövs ska det framgå att förbundets juridiska namn fortfarande är Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

-           Kongressen har tagit fram en ny vision för vårt fortsatta arbete där vi fokuserar på ett antal viktiga frågor där vi kan göra skillnad, inte minst för våra 41 000 hjärt- och lungsjuka, anhöriga och stödmedlemmar runt hela Sverige. Med vårt namnbyte hoppas vi att alla som vill stödja vårt arbete ska känna sig välkomna, säger Inger Ros.

För mer information:

Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 41 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs