2020-01-31 13:24Pressmeddelande

Hjärtemånaden: Håll koll på varningssignalerna för hjärt- och kärlsjukdom

Att hålla koll på kroppens varningssignaler och på kroppens risk- och friskfaktorer är temat under Riksförbundet HjärtLungs kampanjmånad Hjärtemånaden som pågår i landet under februari. Nu släpper vi också uppföljaren till vår prisbelönta kortfilm Varningssignaler.

Hjärt- och kärlsjukdomar ligger bakom flest dödsfall i Sverige. För att uppmärksamma vikten av att hålla koll på kroppens varningssignaler för hjärt- och kärlsjukdom har Riksförbundet HjärtLung producerat kortfilmen Kroppens varningssignaler med Sven Wollter, Tilde Fröling och Michael Segerström i huvudrollerna.

- Vi vill öka kunskapen om Sveriges vanligaste dödsorsak, hjärt- och kärlsjukdom. Om fler lyssnade på kroppens varningssignaler skulle vi kunna förhindra många fall av allvarlig hjärt- och kärlsjukdom. Hjärt- och kärlsjukdom är en av Sveriges stora vårdutmaningar. För att rädda fler liv är tidig diagnos, behandling och ett bättre stöd till livsstilsförändring grundläggande, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Hjärt- och kärlsjukdom drabbar människor i alla åldrar, regioner och samhällsklasser, men det finns stora skillnader inom hjärt­hälsan där personer med lägre utbildning löper betydligt större risk att drabbas.

I dag visar statistik att var man bor är avgörande för hur snabbt man får rätt behandling i tid vid en större hjärtinfarkt. Var man bor i landet är också avgörande för i vilken utsträckning man deltar i fysisk träning efter en hjärtinfarkt, en insats som är högt prioriterad i riktlinjerna.

- Postkoden eller socio-ekonomiska faktorer ska inte vara avgörande för vilken vård du får. Vi vill att alla insatser som görs i hälso- och sjukvården ska utgå från ett personcentrerat synsätt utifrån individens behov och att fler personer med hjärt- och kärlsjukdom får tillgång till strukturerad patientutbildning för att ge förutsättningar för en god egenvård, säger Inger Ros.

För mer information: 

Marie Ekelund, ansvarig Hjärtemånaden, utbildning och livsstil, 08-556 06 205
Magnus Östnäs, pressansvarig, 08-556 06 208 

Hjärtemånaden 2019

Under Hjärtemånaden i februari informerar Riksförbundet HjärtLung och förbundets lokalföreningar om hjärt- och kärlsjukdom och riskfaktorer som högt blodtryck, rökning och ett stillasittande liv.
På vår hemsida hjart-lung.se/hjartemanaden kan du se vad som är på gång runt om i landet under Hjärtemånaden.

Filmen Kroppens varningssignaler

Onsdag 5 februari har filmen Kroppens varningssignaler premiär i samband med ett event på Filmstaden i Stockholm där bland andra socialminister Lena Hallengren talar.
Varningssignaler produceras av Riksförbundet HjärtLung med stöd av Amgen, Kronans Apotek, Bayer, Biosense Webster, Novartis, Pfizer/Bristol-Myers Squibb och Sanofi.
Se filmen från den 6 februari på hjart-lung.se/hjartemanaden

Aktiv med förmaksflimmer och hjärtsvikt - patientutbildningar

Riksförbundet HjärtLung har tillsammans med vården tagit fram Aktiv med förmaksflimmer och Aktiv med hjärtsvikt – en patientutbildning som vården kan använda gratis och som stärker patientens kunskap och möjligheter att aktivt delta i sin vård och behandling.

https://www.hjart-lung.se/for-varden/information-och-utbildning/patientutbildningar/

Högt blodtryck

Att ha ett högt blodtryck är vanligt. Så stor andel som en fjärdedel av den svenska befolkningen har ett högt blodtryck och risken ökar med stigande ålder. Bland de som är över 65 år beräknas 50 procent ha ett högt blodtryck. De flesta som har ett högt blodtryck märker inte alls av det. Ett högt blodtryck kan leda till allvarliga tillstånd och sjukdomar som hjärtsvikt, hjärtinfarkt, förmaksflimmer och stroke.

Läs mer i artikeln Därför ska du hålla koll på ditt blodtryck
https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/tidningen-status/artiklar/darfor-ska-du-halla-koll-pa-ditt-blodtryck/

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har en skyddande effekt för hjärt-kärlsjukdom eftersom motion och fysisk aktivitet påverkar bakomliggande riskfaktorer. Det som sker vid fysisk aktivitet och motion är att blodtrycket sjunker, kroppens känslighet för insulin förbättras, blodsockernivåerna sjunker. Minskad depression och ångest kan också kopplas samman med fysisk träning.

Regelbunden motion bäst för hälsan
https://www.hjart-lung.se/din-halsa/livsstil/motion-och-traning/


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs