2015-02-09 10:40Pressmeddelande

Hjärtemånaden granskar hjärtvården

MÅ, FEB 09, 2015 14:48 CET

Feb ruari är Hjärtemånaden. Då uppmärksammar Riksförbundet HjärtLung den vård svenska hjärtpatienter får - från akutvård till rehabilitering – genom möten med politiker, föreläsningar och aktiviteter som blodtrycksmätning runt om i landet.

 

Under Hjärtemånaden har Riksförbundet HjärtLungs länsföreningar möten med ledande landstingspolitiker runt om i landet om hur hjärtvården fungerar.

- Även om vården blir allt bättre så finns mycket kvar att göra för de I,7 miljoner svenskar som lever med en hjärt-kärlsjukdom, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Riksförbundet HjärtLungs lokalföreningar informerar om hjärt-kärlsjukdom, riskfaktorer, HLR, motionsprogram och genomför aktiviteter som blodtrycksmätning på köpcentra, apotek och i de egna lokalerna. 

På specialsajten  Hjärtemånaden.se  kan du läsa reportage, artiklar och fakta om hjärtvård, få tips och råd om rehabilitering och se i kalendariet  Aktiviteter 2015  vad som är på gång runt om i landet under Hjärtemånaden.

Hemsida för Hjärtemånaden: www.hjartemanaden.se

Lokalföreningarnas aktiviteter under Hjärtemånaden: 
http://www.helahjartat.se/helahjartat_content.asp?nodeid=3707

 

Kontakt:

Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24 
Pär Hommerberg, ansvarig Hjärtemånaden, 073-633 62 02 
Magnus Östnäs, pressansvarig, 073-633 62 03

 

Möten med landstingspolitiker:

Tisdag 10/2 kl. 16-18. Länsföreningen HjärtLung Uppsala. Paneldiskussion om hjärtsjukvården med landstingspolitiker, informationskväll och föreläsning om förmaksflimmer på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70. 

Torsdag 12/2 kl. 18-20. Länsföreningen HjärtLung Jönköping. Diskussion med landstingsråd. Föreläsning. Hjärtat - symtom, behandling, flimmer. Aulan i Höglandssjukhuset Eksjö.

Torsdag 12/3 kl. 13-15. Länsföreningen HjärtLung Norrbotten med lokalföreningarna Boden och Luleå . Hearing med företrädare för Norrbottens läns landsting. Kl. 10-12. Information och föreläsning om nya hjärtavdelningen på Sunderbyn sjukhus och om hjärtflimmer. Samlingssalen, Sunderbyns sjukhus, Luleå.

Onsdag 18/3. Kl. 18-20. Länsförening HjärtLung Norrbotten med lokalföreningarna Haparanda, Övertorneå, Överkalix och Kalix. Hearing med samtliga gruppledare för partiernas landstingsgrupper. I kommunhuset i Haparanda.

.

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs