2006-04-03 12:11Pressmeddelande

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund uppmanar sjukvårdsminister Ylva Johansson att ta den ökande trenden av TBC-fall på fullt allvar.

MÅ, APR 03, 2006 11:46 CET

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund uppmanar sjukvårdsminister Ylva Johansson att ta den ökande trenden av TBC-fall på fullt allvar. Hon bör genast vidta nödvändiga åtgärder för att tillförsäkra oss möjligheten att mycket tidigt identifiera personer som är smittbärare, samt även utveckla hållbara riktlinjer för behandling och uppföljning av tbc. 

Anställda och intagna på Kriminalvårdsanstalten på Ekerö har nu drabbats av tbc. Skyddsombudet på anstalten uttrycker missnöje med att kriminalvården inte erbjuder alla anställda läkarundersökning och tester. 
I Sverige rapporterades under 2002 och 2003 cirka 410 nya sjukdomsfall per år; under 2005 steg siffran till 575 personer. 
Värst drabbades en förskola i Stockholmsförorten Bromma i augusti förra året. 
Vid tuberkulosutbrottet i Bromma tillhörde bakterierna en stam som funnits i Stockholm sedan 1990- talet och som dessutom är resistent mot ett viktigt tuberkulosläkemedel. 

Victoria Romanus, överläkare på Smittskyddsinstitutet och ansvarig för den nationella tuberkulosövervakningen, ser de ökande siffrorna som en väckarklocka. Största faran är att tbc är så sällsynt att man inte tänker på diagnosen, menar hon och efterlyser ökad utbildning av såväl hälso- och sjukvårdspersonal som allmänhet. Det behövs också nationella riktlinjer för hälsokontroll av riskgrupper och en ökad tillgänglighet till utredning och sjukvård vid misstanke om tuberkulos. 

- Tidig diagnos och behandling av tuberkulos innan sjukdomen framskridit och smittsamhet utvecklats, är det allra viktigaste, säger Victoria Romanus. Då förhindras smitta. - Det handlar bland annat om hälsokontroll med tuberkulinprov och lungröntgen av invandrare från länder där tuberkulos är en vanlig sjukdom. 
I Norge, USA och Kanada har man till exempel sådana obligatoriska undersökningar. 

Victoria Romanus påpekar också att en noggrann uppföljning av personer som varit utsatta för smitta i närmiljön är nödvändig under flera år efter smittillfället, detta för att möjliggöra tidig diagnos. 

Hjärt-och Lungsjukas Riksförbunds egna erfarenheter, såväl historiskt som genom aktivt arbete med TBC-frågor i Lettland, ger oss anledning att med skärpa poängtera såväl allvaret som brådskan med denna uppmaning. 

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund kommer också att genom sina lokal och länsföreningar fortlöpande verka för ett tydligt agerande från de enskilda landstingen. 

Berndt Nilsson Förbundsordförande Mobil: 073 -633 62 17 Ronny Weylandt generalsekreterare Mobil: 073 – 633 62 01 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs