2022-06-02 14:10Pressmeddelande

Han är ny ordförande för Sveriges näst största patientorganisation

Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Anders Åkesson, utbildad sjuksköterska och tidigare regionråd i region Skåne, har utsetts till ordförande för Riksförbundet HjärtLung. Han efterträder Inger Ros som under de senaste tolv åren lett förbundet.

-  Jag tackar för det stora förtroendet att som ordförande få leda det oerhört viktiga arbete Riksförbundet HjärtLung gör för människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom och för deras närstående, säger förbundsordförande Anders Åkesson. 

-  Vården är just nu i ett paradigmskifte där flera strukturella förändringar är aktuella de kommande åren. En sådan pågående förändring är mot en mer nära vård. För att säkerställa en än mer personcentrerad vård krävs en fortsatt närvaro från Riksförbundet HjärtLung på såväl nationell, regional som kommunal politisk nivå. Det arbetet kommer jag att fortsätta att driva på samt sätta fokus på det förebyggande arbetet kring hälsa säger förbundsordförande Anders Åkesson.

-  I dag ser vi en vård som inte är jämlik eller jämställd i hela landet. Varken postnummer, etnicitet, kön, könsidentitet, funktionsvariation, ålder eller utbildning skall vara begränsande i tillgång till vård säger Anders Åkesson.

Under förbundets 38:e kongress, den 1 - 3 juni 2022, valdes Anders Åkesson till förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung. Kongressen har också valt ny förbundsstyrelse.

Förbundsordförande: Anders Åkesson, Malmö.

Förste vice ordförande: Jörgen Warberg, Öckerö.

Andre vice ordförande: Anna Marta Roos-Näslund, Östersund.

Ordinarie ledamöter: 
Marianne Kjellquist, Norra Skaraborg.
Mikael Nissen, Kristianstad.
Kerstin Haglö, Karlskrona.
Maud Molander, Lidingö.
Sture Olsson, Umeå.
Karin Thalen, Uppsala.

Ersättare:
Lisbeth Eriksson, Boden.
Gudrun Eliasson, Lycksele.
Rolf Petterson, Helsingborg.
Leif Altmann, Halmstad.

Om Riksförbundet HjärtLung: 

• Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.  

• Vi har 35 000 medlemmar i omkring 150 föreningar runt om i landet. 

• Vi bedriver livsstilsaktiviteter där medlemmarna erbjuds en långsiktig eftervård och rehabilitering i syfte att uppnå bestående livsstilsförändringar. De olika motionsprogrammen har utformats av legitimerade sjukgymnaster och är anpassade för de som har hjärt-, kärl- eller lungsjukdom.

www.hjart-lung.se

För mer information:

Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 070-517 32 86
Magnus Östnäs, pressansvarig, 08-556 06 208


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi cirka 35 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs