2005-06-30 12:13Pressmeddelande

Hälsobuss på turné - testar lungfunktion och blodtryck

TO, JUN 30, 2005 14:00 CET


Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund drar den 1-31 juli ut på turné med Hälsobussen. Målet är att i ett tidigt stadium hitta personer som visar tecken på KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, eller högt blodtryck. 

Hälsobussen kommer att besöka 17 orter i Syd- och Mellansverige och erbjuda gratis test av lungfunktion och blodtryck. Hälsobussens personal ställer inga diagnoser utan hänvisar vidare till vården om man upptäcker indikationer på KOL eller högt blodtryck. - När det gäller lungfunktionstestet vill vi i första hand komma i kontakt med rökare och före detta rökare som befinner sig i riskzonen för att utveckla KOL, säger projektledare Tommy Eriksson. 
Blodtrycksmätningen är öppen för alla. Högt blodtryck är ett vanligt tillstånd och en betydande riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom om det inte behandlas. 

Se bifogad turnéplan för detaljer kring vilka platser som kommer att besökas. 

För ytterligare information, kontakta Tommy Eriksson, projektledare på Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, mobil 073-633 62 07 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs