2021-02-01 05:55Pressmeddelande

”Håll koll på ditt hjärta” under Hjärtemånaden februari

Känn pulsen, håll koll på ditt blodtryck och sök dig till vården om du får smärta i benen eller fötterna när du går. Nu startar Riksförbundet HjärtLungs kampanjmånad Hjärtemånaden som pågår i landet under februari.

-  Nu ökar vi kunskapen om Sveriges vanligaste dödsorsak, hjärt- och kärlsjukdom. För att rädda fler liv är tidig diagnos, rätt behandling och ett bättre stöd till livsstilsförändring grundläggande, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Under Hjärtemånaden 2021 riktar extra fokus på benartärsjukdom, BAS, - en hjärt-kärlsjukdom som trots att den drabbar nästan 20 procent av den äldre befolkningen är en av vår tids mest okända folksjukdomar.

BAS innebär åderförkalkning i benens pulsådror där förträngningar hindrar ett normalt blodflöde. Åderförkalkningsprocessen märks oftast inte, men kan leda till symtom i form av gångrelaterade bensmärtor, så kallad ”fönstertittarsjuka”.

- I sin allvarligaste form – kritisk ischemi – har man svåra smärtor även i vila, svårläkta sår på fötterna. Sjukdomen har hög dödlighet och innebär en påtagligt ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke, men den kan lätt upptäckas genom att man tar blodtrycket i arm och ankel, säger Inger Ros.

Under Hjärtemånden uppmärksammar Riksförbundet HjärtLung förmaksflimmer via en ny rapport och genom kampanjen Känn pulsen, där man kan lära sig att ta pulsen.  

För mer information:

Marie Ekelund, ansvarig Hjärtemånaden, utbildning och livsstil, 08-556 06 205
Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24

Läs mer om benartärsjukdom:

https://www.hjart-lung.se/diagnoser/hjarta/benartarsjukdom/

Läs mer om Känn Pulsen:

https://www.kannpulsen.se/?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=PP-ELI-SWE-1681&utm_content=kann-pulsen

Hjärtemånaden 2021

Under Hjärtemånaden i februari informerar Riksförbundet HjärtLung och förbundets lokalföreningar om hjärt- och kärlsjukdom. Vid fyra tillfällen sänder vi digitala föreläsningar inom hjärta och kärl.

På vår hemsida hjart-lung.se/hjartemanaden kan du se vad som är på gång runt om i landet under Hjärtemånaden.

 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag är vi mer än 35 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs