2016-11-16 09:23Pressmeddelande

Fyra av tio KOL-patienter vet inte om de har rätt behandling

Fyra av tio KOL-patienter vet inte om de har rätt behandling och hälften av dem tycker att vården brister i uppföljningen. Det visar en ny undersökning från Riksförbundet HjärtLung och Astma- och Allergiförbundet.

Socialstyrelsen har tagit fram nya nationella riktlinjer för astma och KOL, men endast sex av 20 landsting har budgeterat för att införa de nya riktlinjerna som ska ge tidigare diagnos, bättre sjukdomskontroll och uppföljning, det visade Riksförbundet HjärtLung och Astma- och Allergiförbundet i våras.

Att behovet och efterfrågan av strukturerad KOL-vård är stort bekräftas nu av en undersökning bland Riksförbundet HjärtLungs medlemmar:

  • En femtedel av medlemmarna med KOL är missnöjda med den behandling de får idag.
  • Fyra av tio uppger att de inte vet om den behandling de har är den bästa just för dem.
  • Fyra av tio anser att det inte finns något bra system i primärvården som kan fånga upp de som är i riskzonen för att utveckla KOL, samt tycker att vården är dålig på att ta kontakt för att följa upp hur behandlingen fungerar.
  • KOL upplevs som en väldigt begränsande sjukdom i vardagen. Vi kan se att redan vid lindrig KOL upplever hälften att det känns jobbigt att inte kunna ägna sig åt fysiskt ansträngande aktiviteter i den utsträckning man vill. Vid svår KOL är den siffran nio av tio.
  • Sex av tio uppger att de är oroliga för hur KOL-sjukdomen kommer att utvecklas i framtiden. Kvinnor är i större utsträckning mer oroliga än män.

Högt prioriterat i de nationella riktlinjerna är patientutbildning och stöd till egenvård. Dessutom ska vården erbjuda personer en skriftlig behandlingsplan. Detta sammanfaller med vår undersökning som visar att åtta av tio tycker att det är viktigt att ha tillräckligt med kunskap för att kunna sköta behandlingen på egen hand.

- Vi vet att patientutbildning i kombination med stöd till egenvård minskar både antalet försämringstillfällen och sjukhusvistelser för astma- och KOL-patienter. Det ger också en förbättrad förmåga till aktiviteter i det dagliga livet. Nu måste landstingen se till att det finns en strukturerad vård, säger Inger Ros ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Kontakt :  
Magnus Östnäs, pressansvarig, 073-633 62 03 
Peter Edfelt, lungansvarig, 08-121 327 10

Länkar :  
Läs mer om undersökningen Att leva med KOL på http://www.hjart-lung.se/opinion/

Om Lungmånaden http://www.hjart-lung.se/lungmanaden/

Om KOL, symtom, behandling, rehabilitering http://www.hjart-lung.se/lungor/diagnos-lungor/kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom-kol/ 
Riksförbundet HjärtLungs och Luftvägsregistrets tidning om KOL: https://issuu.com/rikshjart/docs/kol-tidning_lowenkel?ff=true&e=9872208/10592268

Fakta om undersökningen:

Den 16 november är Världskoldagen. Under hela november riktar Riksförbundet HjärtLung uppmärksamheten mot lungsjuka genom sin kampanjmånad Lungmånaden.

Undersökningen skickades ut till 7000 av förbundets medlemmar. Av de cirka 3200 som svarade uppgav 486 att de har en KOL-diagnos. Medlemmarna fick svara på närmare 60 problempåståenden och bedöma hur stora de upplever problemen i relation till sin diagnos. Undersökningen genomfördes i samarbete med Mistat.

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 39 000 medlemmar i 152 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs