2022-02-01 05:15Pressmeddelande

Fyra av tio har högt blodtryck

”Känn trycket” under Hjärtemånaden februari

Fyra av tio svenskar har högt blodtryck, så kallad hypertoni. Nära hälften av dem vet inte om det. Därför har Riksförbundet HjärtLung fokus på att fler ska ta sitt blodtryck under vår kampanjmånad Hjärtemånaden i februari.

- Som patientorganisation tycker vi att det borde göras mer för att fler människor ska känna till kopplingen mellan ett högt blodtryck, livsstilsfaktorer och risken för en hjärt-kärlsjukdom som stroke,  hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Därför har Riksförbundet HjärtLung fokus på att fler ska ta sitt blodtryck under Hjärtemånaden, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Det lömska med ett högt blodtryck är att det ofta inte påverkar allmäntillståndet. De flesta som har det märker inte av det alls. Det är med andra ord inte blodtrycket i sig som är obehagligt. Det är riskerna som det för med sig som utgör ett hot.

- För att hitta personer med högt blodtryck måste fler ta sitt blodtryck. Ofta mäts det när vi är i kontakt med sjukvården, men det är inte alltid det följs upp. Tyvärr konstateras det höga trycket ibland för sent, ofta i samband med att en person kommer in akut för en av följdsjukdomarna, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Men det går att förebygga högt blodtryck. Övervikt, stress, dåliga matvanor, rökning och hög alkoholkonsumtion och för lite fysisk aktivitet är alla exempel på bakomliggande livsstilsfaktorer som går att påverka. Om du redan har ett högt blodtryck finns beprövad läkemedelsbehandling man kan kombinera med ändrade levnadsvanor.

För mer information:

Marie Ekelund, ansvarig Hjärtemånaden, 08-556 06 205
Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24

Hjärtemånaden 2022

Under Hjärtemånaden i februari informerar Riksförbundet HjärtLung och förbundets lokalföreningar om hjärt- och kärlsjukdom.

På vår hemsida hjart-lung.se/hjartemanaden kan du se vad som är på gång runt om i landet under Hjärtemånaden. Läsa mer om högt blodtryck och hjärt-kärldiagnoser.


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi cirka 35 000 medlemmar.