2011-09-21 07:50Pressmeddelande

Fyra av fem vet inte om att de har KOL

ON, SEP 21, 2011 13:09 CET

Göteborg den 21 september 2011 - Flera hundratusen människor i Sverige lever med KOL utan att diagnos har ställts. Betydelsen av tidig diagnos är viktig, därför samarbetar nu Netdoktor.se, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund samt Karolinska Institutet University Press (KIUP) för att öka kunskaperna om KOL. I den gemensamma montern träffas KOL-patienter samt Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid KI, som skrivit en bok om KOL och som föreläser på mässan

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en sjukdom som huvudsakligen drabbar rökare eller före detta rökare. Sjukdomen smyger sig på gradvis och det är vanligt att den försämrade orken misstas för normalt åldrande.

-        KOL går att behandla och man kan leva ett bra liv om man får diagnos i tid. Men alltför många har tappat stora delar av sin lungfunktion innan de besöker en läkare. För att öka kunskaperna om KOL krävs det både envishet och stora resurser. Därför vill vi på Netdoktor tillsammans med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och KIUP sätta fokus på sjukdomen, säger Ann-Charlotte Beckman, vd på Netdoktor.se.

Stort mörkertal

Netdoktor.se startade före sommaren en folkhälsokampanj om KOL med syfte att bidra till tidigare diagnos och behandling. Ingen sjukdom har så stort mörkertal som KOL.

-      Det stora mörkertalet beror dels på att många patienter inte söker för sina symtom, dels på att vården missar att fånga upp rökare eller före detta rökare som söker för till exempel en luftvägsinfektion. De får ett antibiotikarecept och sänds hem utan utredning. Vi måste bli betydligt bättre på att göra lungfunktionstest, så kallad spirometri, ute på vårdcentralerna, säger Kjell Larsson.

 

På www.harduKOL.se kan rökare, före detta rökare och andra testa sina kunskaper om KOL samt anmäla sig till en e-kurs om sjukdomen. Man kan också delta i en undersökning om hur det är att leva med KOL. Resultaten publiceras under oktober 2011. Kampanjen bedrivs av Netdoktor i samarbete med Pfizer AB och Boehringer Ingelheim AB.

 

På www.hjart-lung.se finns mer information om Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds breda verksamhet, rapporter och statistik kring sjukdomen KOL. Samt vilka former av stöd och hjälp som finns inom förbundet.

 

För mer information eller intervjuer, välkommen att kontakta:

 

Ann-Charlotte Beckman, VD Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

 

Kjell Larsson, professor i lungmedicin, Karolinska Institutet, tel:070-5820763

 

Lars Edborg, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, tel: 073-6336208

 

Kicki Fjellström, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, tel: 073-6336205

 

Sofie Göransson, marknadschef KIUP, tel: 070-3041577, e-post: sofie.goransson@kiup.se

 

 

Om Netdoktor

 

Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 600 000 besök varje månad och omkring 200 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare. 

Om Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

 

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 42 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se

 

Karolinska Institutet University Press (KIUP) 
Karolinska Institutet University Press AB startade 2005 och ger ut medicinsk populärvetenskap.  Ägare är Karolinska Institutet Holding AB. Förlaget ska popularisera forskningsrön från ledande medicinska forskare framför allt från Karolinska Institutet. Böckerna är i första hand riktade till dig som är patient eller anhöriga men också till dig som arbetar inom sjukvården eller vill ha mer kunskap om medicinsk forskning.


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs