2015-11-18 10:14Pressmeddelande

Förbättra KOL-vården - sätt ljuset på Skåne-modellen

ON, NOV 18, 2015 07:59 CET

En certifiering av astma-KOL-mottagningar kan säkra att primärvården verkligen följer de nya nationella riktlinjerna för astma och KOL som har tagits fram av Socialstyrelsen. Region Skåne visar vägen med ökad trygghet hos patienterna och färre besök på akutmottagningarna.

I dag är det den Internationella Världs-KOL-dagen och lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, uppmärksammas i många länder. KOL är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och fler dör i KOL än i både bröstcancer och prostatacancer. Ungefär 500 000 svenskar har KOL, men bara cirka 100 000 av dem har fått diagnos. 

- Mörkertalet är mycket stort, vilket vi lyfter fram i vår riksomfattande kampanj ”Ljuset På!” Det finns ingen bot mot KOL, men det finns behandling och råd som kan lindra sjukdomssymtomen, öka livslängden och bidra till en bättre livskvalitet. Därför är det viktigt att KOL diagnostiseras, säger Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung. 

I Region Skåne har man utvecklat en tydlig kravlista för vad vårdcentralen måste erbjuda för att den ska få kallas en astma/KOL-mottagning. På ungefär ett år har antalet astma-KOL-utbildade sjuksköterskor fördubblats i Region Skåne.

Vården de certifierade mottagningarna erbjuder ger resultat, bland annat i form av färre akutbesök. De certifierade enheterna i Malmö har 15 procent av befolkningen listade – men deras patienter gör bara nio procent av de akutbesök som uppstår på grund av akuta KOL-försämringar.

- Nu behöver fler landstingspolitiker få upp ögonen för Region Skånes certifieringssystem och se till att kvalitetssäkra sina astma-KOL-mottagningar, säger Inger Ros.

Fakta/Kravlista för certifiering enligt Skåne-modellen: 
• en högskoleutbildad sjuksköterska inom astma/allergi/KOL 
• att vårdcentralen har en tidsbeställd mottagning, 
• strukturerad patientutbildning, 
• att den erbjuder tobaksavvänjning och 
• registrerar i Luftvägsregistret, ett nationellt kvalitetsregister som möjliggör forskning och utgör uppföljnings- och behandlingsstöd.

Jämförelse i akutbesök: 
• en mätning från december 2014 till augusti 2015 visade en stor skillnad mellan certifierade respektive icke-certifierade enheter. Endast 64 akutbesök med försämringsperioder i KOL-sjukdomen gjordes av patienter som var listade på de certifierade enheterna, medan 660 akutbesök gjorde av patienter från de icke-certifierade enheterna.

Nya nationella riktlinjer för astma/ KOL 
• Socialstyrelsen har presenterat nya nationella riktlinjer för astma och KOL, för första gången sedan 2004. Riktlinjerna ger tydliga behandlingsrekommendationer och ska fungera som vägledning för beslutsfattare. 
Fakta om KOL 
• KOL angriper långsamt luftvägar och lungor. Sjukdomen leder till försämrad andningsförmåga, ofta andnöd och svår och långvarig hosta. 
• Rökning är den ledande riskfaktorn. Andra orsaker bakom KOL är passiv rökning, exponering för luftvägsirriterande ämnen, exponering för gaser vid förbränning av biobränslen, alfa-1-antitrypsinbrist. 
• Cirka 500 000 personer i Sverige beräknas ha KOL.

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs