2013-11-20 13:53Pressmeddelande

Följ upp kömiljard med kronikermiljard

Kömiljarden har kapat köerna för vanliga sjukdomar. Nu är det dags att rikta fokus på människor med kroniska sjukdomar som hjärt- och lungsjukdomar. För människor med KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, skulle en rejäl satsning på vårdcentralerna frigöra stora resurser från akutvården. Därför uppmanar vi regeringen att följa upp kömiljarden med kronikermiljarden.

-           Landstingen måste ge vården ekonomiska incitament för att hitta och behandla sina patienter tidigt. I stället för att KOL-patienterna ska behöva läggas in för akutvård på sjukhus innebär en satsning på primärvården att man motar Olle i grind, man minskar lidande och sparar stora summor, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

I en debattartikel i Göteborgsposten föreslår Inger Ros - tillsammans med professor Kjell Larsson och Luftvägsregistrets ordförande, lungspecialisten Ann Ekberg-Jansson - en KOL-peng till vårdcentralerna så att de kan utföra fler lungfunktionstester, spirometrier, samt att vårdcentralerna ges ekonomisk stimulans för att gå med i det nationella kvalitetsregistret för astma och KOL.

Läs hela debattartikeln här

För mer information :

Christina Fjellström, t.f förbundssekreterare, Riksförbundet HjärtLung 08-55 606 205.

 

Om Kol

Kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en kronisk sjukdom med ett stort mörkertal där många av de som fått diagnos inte får rätt behandling är.

Mellan sex och åtta procent av befolkningen, det vill säga 500 – 700 000 människor, har sjukdomen som är den enda folksjukdom där dödligheten fortfarande ökar.

Trots att det finns utmärkta checklistor för diagnos, behandling och uppföljning i det nationella kvalitetsregistret Luftvägsregistret, har endast en av fem med Kol fått en diagnos.

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 161 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs