2016-12-21 09:14Pressmeddelande

Få vårdcentraler har hjärtsviktsmottagning

Endast en av fem vårdcentraler har mottagning för hjärtsviktspatienter, visar en undersökning från Rikssvikt och Riksförbundet Hjärtlung. För att kunna hitta de många människor som bär diagnosen utan att veta om det och för att kunna ge rätt behandling till de många patienter som följs upp på vårdcentralen är det av mycket stor vikt att landstingen bedriver en strukturerad hjärtsviktsvård även inom primärvården, skriver Peter Vasko, registerhållare RiksSvikt, och Inger Ros i en debattartikel på Dagens Medicin.

Det nationella kvalitetsregistret för hjärtsvikt, Rikssvikt, och Riksförbundet Hjärtlung har undersökt hur många vårdcentraler som har specialistsjuksköterskemottagning inom diagnoserna diabetes, astma-kol och hjärtsvikt. Nästan 700 av landets cirka 1 000 vårdcentraler nåddes. 250 svarade.

Fördelningen mellan de olika typerna av specialistmottagning på vårdcentralerna ser väldigt lika ut:

9 av 10 svarade att de har astma/kol-mottagning och för diabetes är andelen närmast hundraprocentig. Undersökningen visar däremot att endast 22 procent av vårdcentralerna har hjärtsviktsmottagning.

Rikssvikts och Riksförbundet Hjärtlungs undersökning visar att det finns stor anledning att fortsätta uppmärksamma patienter med hjärtsvikt och för landstingen att förbättra möjligheterna att bedriva en strukturerad vård med hjärtsviktsmottagning även i primärvården. Detta för att:

  • hitta de många människor som bär diagnosen utan att veta om det
  • ge rätt behandling till de patienter som följs upp på vård- eller hälsocentralen
  • minska akutbesöken och inläggningarna och därmed använda resurserna på sjukhusen till de patienter som behöver det mest.

Läs hela debattartikeln på Dagens Medicins hemsida.

För fakta kring undersökningen:

Peter Vasko, registerhållare RiksSvikt: 07 0-844 51 50

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 38 000 medlemmar i 153 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs