2013-10-07 12:59Pressmeddelande

EU-politiker kvar bakom rökridåerna

Riksförbundet HjärtLung har undersökt hur Sveriges tjugo EU-parlamentariker ställer sig till förslaget om att skärpa lagstiftningen för att minska rökningens skadeverkningar. Tretton av tjugo parlamentariker har svarat. Majoriteten av de som svarat är för förslaget.

I morgon röstar EU-parlamentet om det nya tobaksproduktdirektivet. Förslaget är att införa strängare regler för att minska rökningens skadeverkningar. Det handlar om viktigare saker än lakritspipornas vara eller inte vara. Därför har Riksförbundet HjärtLung, Sveriges näst största patientorganisation med 40 000 medlemmar, ställt frågan hur parlamentarikerna ställer sig till förslaget.

Ett par saker är extra viktiga: cigarettpaket med hälsovarningar i både text och bild som täcker 75 procent av förpackningen, att förbjuda extra lockande förpackningar med smala cigaretter och att få bort mentol som smaktillsats. Alla dessa åtgärder minskar lockelsen för unga människor att börja röka.

Kortfattat om de viktigaste delarna av direktivet.

-         Täcka 75 procent av cigarettpaketen med hälsovarningar, en åtgärd som på tio år halverade antalet rökande ungdomar i ålder mellan 15-19 år i Kanada.

-         Förbjuda så kallade slim-cigaretter, extra smala cigaretter.

-         Få bort lockande förpackningar samt införa förbud mot mentolcigaretter.

Forskning visar att dessa åtgärder minskar lockelsen för unga människor att börja röka.

-         Skärpt lagstiftning på tobaksområdet är viktigt för folkhälsan. Sverige poängterar i sin nationella tobakspolitik omtanken om barn och unga genom minskad tillgänglighet samt åtgärder som minskar tobakens skadeverkningar. EU:s förslag är ett fortsatt viktigt steg i denna omtanke om våra barn och unga, säger Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.

Hur svarade EU-parlamentarikerna? Ta del av vår sammanställning nedan.

För mer information:

Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24.

Lars Edborg, internationell sekreterare Riksförbundet HjärtLung, 073-633 62 08.

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 41 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se

Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
Riksförbundet HjärtLung, Hornsgatan 172, Stockholm, Stockholm 10272, Sverige


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs