2016-05-02 08:33Pressmeddelande

Endast sex landsting har budgeterat för de nya riktlinjerna för astma och KOL

Socialstyrelsen har tagit fram nya nationella riktlinjer för astma och KOL, men endast sex av 20 landsting har budgeterat för att införa de nya riktlinjerna. Det visar en enkätundersökning som Astma- och Allergiförbundet och Riksförbundet HjärtLung har gjort.

I slutet av november 2015 presenterade Socialstyrelsen nya riktlinjer för astma och KOL. De nya riktlinjerna ska göra det enklare för sjukvården att ge rätt behandling till patienten, de ca 1,5 miljoner människor som har astma eller KOL ska få en tidigare diagnos, bättre sjukdomskontroll och uppföljning.                    

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna i riktlinjerna på kort sikt kommer att innebära ökade kostnader för landstingen, främst på grund av ett ökat antal återbesök och astmautredningar. Att olika yrkesgrupper ska samverka mer än tidigare kommer även att innebära ökade kostnader för utbildning och nyrekryteringar. På längre sikt bedöms dock rekommendationerna leda till kostnadsbesparingar eftersom man hittar patienterna tidigare. Förbundens enkät visar att endast sex landsting har budgeterat för sådana kostnadsökningar.

- Jag är besviken, 19 av 20 landsting säger sig vilja jobba efter de nya riktlinjerna, men enbart sex landsting har budgeterat för att göra det praktiskt möjligt, säger Ulf Brändström, generalsekreterare i Astma- och Allergiförbundet.

Enligt de nya riktlinjerna ska vården bland annat erbjuda patienterna andningstest, och en skriftlig individuell behandlingsplan. Barn med misstänkt astma ska erbjudas en riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest, och samverkan mellan olika yrkesgrupper inom vården ska öka, till exempel mellan läkare och allergikonsulent.

- Här har professioner, patientorganisationer och Socialstyrelsen jobbat fram viktiga riktlinjer som ska hjälpa patienterna, men så har man ingen plan för hur man ska genomföra dem. Riktlinjerna riskerar nu att bli tomma ord, säger Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.

Landstingen fick besvara nio frågor om de nya riktlinjerna för astma och KOL. Av de 21 tillfrågade landstingen svarade alla utom Värmland.

De landsting/regioner som har budgeterat för att införa de nya riktlinjerna är Skåne, Halland, Västra Götaland, Östergötland, Kalmar och Västmanland.

Enkäten visar också att få av landstingen har en tidsplan för hur införandet av riktlinjerna ska gå till. De som har en tidsplan är landstingen i Västernorrland, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västra Götaland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Halland.

För mer information kontakta gärna

Ulf Brändström, generalsekreterare, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 795 22 86.

Eva-Maria Dufva, pressansvarig, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 588 72 88.

Magnus Östnäs, pressansvarig, Riksförbundet HjärtLung, 073- 633 62 03. 

Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24.

Magnus Östnäs 
Pressansvarig 
08-556 06 208 
magnus.ostnas@hjart-lung.se

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 39 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se

 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs