2013-09-21 13:11Pressmeddelande

Endast en av tre rökare med KOL får hjälp att sluta

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund kräver kraftfulla insatser i KOL-vården. En viktig uppgift för politikerna är att få fler vårdcentraler att ansluta sig till det kvalitetsregister som är en checklista för vården och patienten, inte minst vad gäller rökning där endast en av tre med KOL erbjuds rökavvänjning.

-          Det vi kan se i Stockholm, att alltför få människor får en spirometriundersökning och att många inte får det strukturerade omhändertagande som sjukdomen kräver, ser vi också på andra håll i landet. Men där det bedrivs en god KOL-vård kännetecknas vården ofta av att det finns en astma/KOL-mottagning och att man är ansluten till kvalitetsregistret för astma och KOL, Luftvägsregistren, säger Inger Ros, förbundsordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

 

Endast 1,2 procent av de listade patienterna i Stockholm gjorde en spirometriundersökning 2011. Det visar siffror från Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut, som framgår av en debattartikel i Dagens Nyheter den 21 september.

-           Det är naturligtvis alldeles för lite med tanke på att som många som två av tio människor lever med sjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom utan att ha fått en diagnos, säger Inger Ros.

Att få en tidig diagnos är av mycket stor vikt eftersom tidiga behandlingsinsatser kan rädda liv. För den som röker innebär ett rökstopp att man kan få sjukdomsutvecklingen att stanna av.

Men här visar statistik från Luftvägsregistren att endast 35 procent av rökarna med KOL erbjuds rökavvänjning.

-           Luftvägstregistren är ett stöd för vården och patienten och med den här checklistan i handen kan patienten få ett strukturerat omhändertagande, där hjälp till att sluta röka är en helt avgörande åtgärd. Tyvärr är bara en fjärdedel av landets primärvårdsmottagningar anslutna till registret. Här finns en viktig uppgift för sjukvårdspolitikerna att se till att fler ansluter sig, säger Inger Ros.

För mer information:

Inger Ros, förbundsordförande, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 073-914 51 24

Luftvägsregistren

Om Hjärt – och Lungsjukas Riksförbund 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 42 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs