2023-10-31 17:45Pressmeddelande

Det här händer under Lungmånaden!

Riksförbundet HjärtLung har utnämnt november till Lungmånaden. Runt om i landet riktar våra föreningar fokus på diagnos, behandling och rehabilitering med föreläsningar, motionsgrupper och träffar.

- När andningen inte fungerar skapar det stor ångest och ofta depression hos den drabbade. Det riskerar också att leda till en rad följdsjukdomar som hjärtsvikt, kärlkramp och högt blodtryck, säger Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Målet med Lungmånaden är att öka kunskapen om lungsjukdom och om den vård och behandling som finns. Att människor med till exempel kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, ska få en tidig diagnos och tillgång till behandling.

KOL är en av Sveriges stora folksjukdomar. Mellan 400 000 –700 000 personer i Sverige lever i dag med sjukdomen men endast var tredje som är drabbad har fått diagnos och har därmed ingen fullgod behandling.[1]

- Inom KOL-vården finns ett framtaget program som ska minska de omotiverade skillnaderna i vården. Nu vill vi se att regionerna också inför och följer detta vårdförlopp för KOL, säger Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Läs mer om Lungmånaden och om lungsjukdom:

Diagnoser

Lungmånaden

Aktiviteter 2023 - det här händer i våra föreningar under Lungmånaden

Vårdförlopp kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi cirka 35 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Anders Åkesson
Förbundsordförande
Anders Åkesson