2018-05-09 14:07Pressmeddelande

Det händer något i oss när vi blir sedda i vården

Sverige ligger efter i vården av människor med kronisk sjukdom. Jämfört med andra länder upplever patienter i Sverige att de inte har samma tillgång till information om sin vård och behandling. Genom den intressepolitiska plattformen Sedd i vården vill vi få upp ögonen på politiker och ansvariga för hur ett personcentrerat arbetssätt kan ge ökad tilltro till den egna förmågan, bättre hälsa för patienten, kortare vårdtider och kostnadsbesparingar för samhället.

En internationell undersökning (IHP 2017) bland patienter med kronisk sjukdom visar att i Sverige har endast 40 procent av de med kronisk sjukdom en hälsoplan med sina mål samt kort- och långsiktig uppföljning av dessa, jämfört med 80 procent i flera andra länder. Undersökningen visar också att Sverige ligger efter när det gäller information om vad patienterna själva ska göra när de kommer hem från sjukhuset eller vilka behandlingsmöjligheter som finns.

- Det här måste vi komma till rätta med, inte minst med tanke på att allt fler kommer att leva allt längre med sin sjukdom och med tanke på att människor med kroniska sjukdomar står för cirka 80 procent av den totala vårdkostnaden, säger Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Genom den intressepolitiska plattformen Sedd i vården vill Riksförbundet HjärtLung rikta ljuset på hur man genom att arbeta personcentrerat kan se människan bakom diagnosen, ta tillvara hennes erfarenheter, upplevelse och kompetens.

Patientberättelse, partnerskap och en personlig hälsoplan är de tre huvuddelarna i en personcentrerad vård. 

  • Patientberättelse – den personcentrerade vården utgår från personens egen berättelse där drivkrafter och förmågor fångas upp. Tillsammans med övriga undersökningar ligger det till grund för vården.
  • Partnerskap – vård, behandling och rehabilitering sker i ett partnerskap mellan dig som patient och hälso- och sjukvårdspersonalen. Du är expert på din situation medan hälso- och sjukvården är experter på medicin, rehabilitering och vård.
  • Personlig hälsoplan - patientens mål och berättelse finns i ett levande dokument

Forskning visar att personcentrerad vård ger tryggare patienter, förbättrade förutsättningar för egenvård och kortare vårdtider.

- Det handlar det om att skapa ett bra liv utifrån de förutsättningar som sjukdomen medför. Då blir det extra viktigt att den enskildes behov och mål finns med i behandlingen. Till exempel att orka leka med barnbarnen eller att kunna gå själv till affären, säger Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Hur känner jag som patient igen personcentrerad vård?

  • Vården planeras med dig utifrån din patientberättelse och övriga undersökningar.
  • Du har en fast vårdkontakt som tillgodoser ditt behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Du är en självklar del av teamet där din kunskap om hur det är att leva med din sjukdom tas tillvara.
  • Du har tillgång till din journal och hälsoplan som innehåller dina mål samt kort- och långsiktig uppföljning av dessa.
  • Du har tillräckligt mycket information om din sjukdom för att kunna bedriva egenvård, det vill säga åtgärder du själv kan vidta för att ha uppsikt över samt förbättra ditt tillstånd.

 

Sedd i vården

På vår hemsida seddivarden.se kan du läsa mer om personcentrerad vård och om vår intressepolitiska plattform.

Kontakt

Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24 

Magnus Östnäs, pressansvarig, Riksförbundet HjärtLung, 073-633 62 03

 

Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer med 150 lokalföreningar, 20 länsföreningar och 37 000 medlemmar över hela landet. Läs gärna mer på www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs