2017-04-19 07:59Pressmeddelande

Debattartikel om hjärtsvikt med HjärtLung i SvD: ”Hjärtsjuka måste följas upp på ett bättre sätt”

Hjärtsvikt orsakar stort lidande och kostar samhället miljardbelopp varje år. Men genom tidig diagnos och strukturerat omhändertagande av patienterna kan behandlingen förbättras för att förebygga onödiga sjukhusinläggningar och förtida död, det skriver Lars Lund, Peter Vasko och Inger Ros med flera i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
 
Sverige tillhör de främsta länderna i världen när det gäller att akutbehandla hjärtinfarkter. Nästan dubbelt så många överlever hjärtinfarkt i dag jämfört med för 20 år sedan.
 
Men när patienterna sedan skrivs ut från sjukhuset görs inte tillräckligt för att förebygga vanliga följdsjukdomar efter hjärtinfarkt. En av dessa sjukdomar är hjärtsvikt som orsakar stort lidande för de som drabbas och som kostar samhället miljardbelopp varje år.
 
Genom tidig diagnos och strukturerat omhändertagande av patienterna kan behandlingen förbättras för att förebygga onödiga sjukhusinläggningar och förtida död.
Läs hela debattartikeln på SvD:

https://www.svd.se/hjartsjuka-maste-foljas-upp-pa-ett-battre-satt/om/debatt


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs