2017-09-29 07:57Pressmeddelande

Därför dröjer många att söka vård vid hjärtinfarkt

Vid en hjärtinfarkt är det viktigt att snabbt komma under sjukhusvård eftersom risken för död och möjligheten att begränsa skada på hjärtats muskel är som högst under de första timmarna efter insjuknandet. Men en majoritet av patienterna väntar två till fyra timmar innan de söker vård. Ny forskning stödd av Riksförbundet HjärtLung visar att en viktig faktor för de som dröjer länge är att de känner en maktlöshet över symtomen och inte klarar av att agera.

– Det vi sett i våra intervjustudier är att hjärtinfarktpatienter råkade in i ett slags förtvivlan och vanmakt. Patienterna kände intensiv ångest eftersom de upplevde att något i hela kroppen var fundamentalt fel. Men rädslan och ångesten gjorde dem handlingsförlamade. Vår stora enkätstudie visade att de patienter som väntade riktig länge upplevde en paralysering inför de möjligen livshotande symtomen, säger Carolin Nymark, sjuksköterska och Omvårdnadsansvarig för Tema Hjärta och Kärl vid Karolinska Universitetssjukhuset.

En faktor som kopplas med mer korta dröjsmål, mindre än en timme efter symtomdebut, är att patienterna uppfattade sina symtom som allvarliga.

- Ring 112 omedelbart och beskriv symtomen. Behandlingen vid en hjärtinfarkt startar redan i ambulansen. Det är normalt att känna oro, ångest, skam och vanmakt när man drabbas av hjärtinfarkt, men det är viktigt att människor förstår att man inte ska låta känslorna hindra en att söka hjälp, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung som stöder studien.

Om studien

Carolin Nymark och forskargruppen har gått igenom enkätsvar från 326 svenska hjärtinfarktpatienter som tillfrågats om vårdkontaktsökandet vid insjuknandet i hjärtinfarkt. I median dröjde det tre timmar från första symtomet till att patienterna tog beslut att söka sjukvården. Varken kön eller ålder hade någon betydelse på tiden för vårdkontaktsökandet. 

Carolin Nymark, et al. Influence of symptom appraisal and ability to act on patient delay when afflicted by an acute myocardial infarction. Abstract ESC 2017.

Symtom vid hjärtinfarkt

Det mest typiska symptomet är smärta eller obehag i bröstet. Men smärtan/obehaget kan även stråla ut mot vänster arm eller båda, hals, nacke, käke, rygg och mage. Smärtan/obehaget kan variera. Detta kan kombineras med andra symptom såsom hjärtklappning, illamående, yrsel, ångest, svimning. Mer om hjärtinfarkt: hjart-lung.se/hjarta/diagnos-hjarta/hjartinfarkt/

Fakta om hjärtinfarkt

År 2015 fick närmare 27 000 personer en akut hjärtinfarkt i Sverige. Ungefär 80 fall av akut hjärtinfarkt inträffar varje dag i Sverige.
25 procent av alla fall av akut hjärtinfarkt under 2015 ledde till döden inom 28 dagar.
(Källa: Socialstyrelsen)

 Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att människor med hjärt- och lungsjukdom och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och mer hälsosamt liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se

Forskningsfonden HjärtLung har drivit och stöttat fler än 150 forskningsstudier under de senaste tio åren. Tack vare allmänhetens bidrag har vi kunnat dela ut cirka 2,3 miljoner kronor per år till viktiga forskningsprojekt som har förändrat vardagen för de med hjärt- och lungsjukdom.

För mer information:

 

Carolin Nymark: Leg ssk, med dr, 072-5955887

Magnus Östnäs: pressansvarig Riksförbundet HjärtLung, 08-556 06 208

 

Foto: Magnus Östnäs 
(fotot kan användas fritt)


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs