2024-04-24 06:00Pressmeddelande

Christine Cars-Ingels lämnar Riksförbundet HjärtLung för PRO

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare Riksförbundet HjärtLung.Christine Cars-Ingels, generalsekreterare Riksförbundet HjärtLung.

Christine Cars-Ingels har beslutat att lämna sin roll som generalsekreterare på Riksförbundet HjärtLung för att i stället tillträda som förbundssekreterare på PRO. Efter tio år av engagerat arbete och betydande bidrag till organisationen, är det med både glädje och tacksamhet styrelsen gratulerar henne till hennes nya utmaning.

Christine Cars-Ingels själv delar sina tankar om övergången:

- När jag nu lämnar min roll som generalsekreterare är jag glad över att Riksförbundet HjärtLung är en respekterad och efterfrågad samtalspart. Allt fler beslutsfattare ser nu värdet av patientperspektivet på hjärt-, kärl- och lungsjukvården.

- Nu öppnas ett spännande nytt kapitel för mig. När jag i augusti tillträder som förbundssekreterare på PRO hoppas jag kunna bidra med min erfarenhet av att leda en medlemsstyrd och engagerad organisation med det driv som krävs för att påverka viktiga samhällsfrågor, säger Christine Cars-Ingels.

Styrelsen för Riksförbundet HjärtLung uttrycker sin stora uppskattning för Christine Cars-Ingels insatser och ledarskap under hennes tid hos organisationen. Ordföranden i förbundsstyrelsen, Anders Åkesson, kommenterar:

- Christine Cars-Ingels har lett Riksförbundet HjärtLung under 10 år som generalsekreterare. Under detta decennium har Riksförbundet HjärtLung utvecklats till en modern patientorganisation, som redan från starten för dryga 80 år sedan kunnat erbjuda information och stöd, påverka och förändra till förmån för våra medlemmar.”

- Christines förmåga att leda, engagera och se framåt tillsammans med stor nyfikenhet och kunskap har varit ovärderligt för Riksförbundet HjärtLung under de år som hon varit generalsekreterare. Organisationen är nu starkare och mer inkluderande. Jag önskar henne all framgång inom PRO, säger Anders Åkesson

Styrelsen kommer nu att utse en interim generalsekreterare för att ta över ledningen under den rekryteringsprocess som ska leda till utnämningen av en permanent generalsekreterare.

Riksförbundet HjärtLung ser med tillförsikt fram emot att fortsätta sin viktiga verksamhet med en stark ledning och en gemensam vision för framtiden.

Kontakt/mer information

Anders Åkesson
Ordförande, Riksförbundet HjärtLung
Telefon: 070-517 32 86

Christine Cars-Ingels
Generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung
Telefon: 0709-72 79 94


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi cirka 35 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Anders Åkesson
Förbundsordförande
Anders Åkesson