2016-03-24 09:41Pressmeddelande

Alva skildrade sin kamp mot tbc

Alva Asp dog bara 23 år gammal i lungsjukdomen TBC. Under sin tid på sanatoriet där hon fick vård skrev hon varje dag dagbok och tecknade sina betraktelser. Riksförbundet HjärtLung publicerar nu berättelsen om Alva i samband med internationella TBC-dagen 24 mars.

Tusentals människor drabbades av tuberkulos i 1930-talets Sverige. Alva Asp var en av dem. När hon den 15 december 1936 dog av sin lungsjukdom, vid 23 års ålder, lämnade hon efter sig dagböcker och illustrationer som berättar om hennes upplevelser från sin tid på sanatoriet.

Riksförbundet HjärtLung , som bildades 1939 som De lungsjukas riksförbund, har fått ta del av det unika materialet som både berättar om ett mänskligt öde och påminner om en fruktad folksjukdom i 1930-talets Sverige.  

Dagboksanteckningarna från hennes sista år i livet, 1936, visar på tvära kast mellan vardagliga och trivsamma händelser och allvarliga sjuktecken. Från en dag till en annan kan förutsättningarna helt ändras.

7/1 :  ”Var med Elsa och köpte garn till min jumper. Elsa ska sticka.”

8/1 :  ”Spottade blod i dag. Ganska mycket, det mesta på flera år.”

Illustration : Alva Asp.

 

Alva Asp är en av de tio tusentals människor i Sverige som drabbades av tuberkulos i Sverige fram till 1940-talets slut.

I takt med att levnadsstandarden i Sverige förbättrades under 40-talet, med bland annat minskad trångboddhet, minskade antalet insjuknade drastiskt. Men runt om i världen finns det platser där TBC i allra högsta är ett hot i vardagen.

Om tbc

Tuberkulos orsakas av bakterierna inom Mycobacterium tuberculosis komplexet, inklusive M. bovis. I människokroppen kan den förekomma latent under personens hela livstid. Tbc drabbar oftast lungorna och ger då lufvägssymtom i form av hosta, men även andra organ i kroppen kan drabbas.

I Sverige har antalet fall ökat de senaste tio åren men ligger på en jämförelsevis låg nivå men drabbar utsatta grupper hårt. Ökningen beror enligt Folkhälsomyndigheten på migrationen från länder där tbc fortfarande är vanligt. Det är viktigt att nyanlända personer erbjuds hälsoundersökning tidigt, särskilt gäller detta personer från länder där tbc är vanligt förekommande.

Under 2015 har det anmälts totalt 835 nya fall av tuberkulos i Sverige. Det är en fortsatt ökning jämfört med 2014 (835 resp. 684) och sedan 2003 så har antalet fall ökat med över 100 % (410 fall 2003). (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Länkar: 

äs om Alva Asp

Läs om Världstuberkulosdagen 2016

Läs om TBC på Världshälsoorganisationens WHO:s hemsida

äs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Bildtext: Alva Asp var en levnadsglad och kreativ kvinna. Hon dog redan vid 23 års ålder efter att ha drabbats av tuberkulos. Fotot är taget i mitten av 1930-talet  på Spenshults sanatorium där Alva bodde i slutet av sitt unga liv, i hopp om att bli frisk.

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 39 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs